Tarieven

Taxatie

Voor slechts € 450,- all-in kunnen wij voor u een gevalideerd taxatierapport verzorgen. Dit tarief is inclusief btw, kadaster-, validatie- en administratiekosten.

Voor het aanvragen van een hypotheek met NHG (en tegenwoordig ook voor bijna alle niet NHG-hypotheken) is een “gevalideerd” taxatierapport verplicht. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én zijn taxatierapporten voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen. Door het valideren gaat het bij een taxatierapport echt om de onderbouwing van de marktwaarde en is het taxatierapport meer dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van een hypotheek.

Voor validatie maken wij gebruik van het NWWI. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, woningcorporaties, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, betrouwbare en zo objectief mogelijke woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.


Aankoop
Ons aankooptarief is helder. Gebruikelijk wordt er in­de makelaarsbranche over het totale aankoopbedrag een percentage gerekend van gemiddeld 1,3%. Daarmee is het voor de traditionele makelaar minder van belang om voor u - als koper - goede onderhandelingen te voeren.

Pim de Jong Makelaars doet het anders! Ons aankooptarief is een vast bedrag. Voor slechts
€ 1.950,- exclusief btw helpen wij u bij­ uw aankoop.

­
Verkoop

Het tarief voor verkoop is 0,9% over de verkoopsom met­een minimum van € 2.550,- exclusief btw.

Door onze persoonlijke aanpak en lage kostenstructuur is ons tarief aanzienlijk gunstiger dan bij de traditionele makelaarskantoren.


 

­